4-daagse reis

Heiligerlee en Bourtange

Deze reis kun je gerust "Vaderlandse Geschiedenis op herhaling" noemen. In 1568 vielen Adolf en Lodewijk van Nassau de huidige provincie Groningen binnen met als doel de stad Groningen te veroveren en de Noordelijke Nederlanden in opstand te brengen. Door de overwinning bij Heiligerlee op de troepen van Graaf Aremberg leek dat te lukken, maar Alva kwam al snel ten tonele met zijn geharde infanterieregimenten, de beroemde Tercio's. Bij Jemmingen werden de invallers verslagen en het zou tot 1572 duren voordat de opstand weer een kans kreeg na de inname van Den Briel door de watergeuzen.

 

In het Noorden vonden in de jaren negentig van de 16e eeuw weer gevechtshandelingen plaats (verraad van Rennenberg) en uit die tijd dateert ook de oorsprong van de Vesting Bourtange, een van de weinige plaatsen waar het Bourtanger moeras doorkruist kon worden. In het jaar 1672 speelde de Vesting Bourtange een belangrijke rol in het verhinderen van de doortocht van de troepen van Bernard van Galen, Bisschop van Munster. Het vormde een van de weinige lichtpuntjes in het Rampjaar waarin het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos was. Er werd niet alleen van de Hollandse Waterlinie gebruik gemaakt, maar ook van de minder bekende Friese Waterlinie, o.a. de Zwartendijksterschans.

 

Hoewel de Franse tijd wat rustiger verliep zijn er ook sporen van deze periode terug te vinden omdat door verdroging de versterkingen moesten worden uitgebreid. Hier en daar staan ook nog S3 "stekelvarken" kazematten van de Nederlandse grensverdediging uit 1939/1940.

 

Tijdens deze reis bezoeken we diverse plaatsen die het historische verhaal illustreren. U verblijft in een hotel in de buurt van de Vesting Bourtange. 

 

220px-Monument_Battle_of_Heiligerlee.jpg

 

 

bourtange_lucht.jpg  Bourtange_kanonnen.jpg